-->

Kulturne znamenitosti Kranj

Cerkvica Sv. Marjete na Šmarjetni gori

Šmarjetna gora je bila zaradi svoje lege in razgleda od nekdaj privlačna točka za vse, ki so želeli bdeti nad dogajanjem v dolini....

Grad Brdo

Osrednji spomenik današnjega protokolarnega posestva Brdo je v osnovi renesančni kastelni grad, ki ga je dal na mesto starejšega leta 1510 postaviti goriški deželni glavar in kranjski....

Prešernovo gledališče

Leta 1952 je bila stavba nekdanjega ljudskega doma prezidana po Plečnikovih načrtih, najbolj viden pa je poseg na pročelju, ki mu je Plečnik dodal monumentalno arkadno lopo....

Cerkev Sv. Kancijana in tovarišev

Triladijska cerkev t. i. dvoranskega tipa iz začetka 15. stoletja je najpomembnejša zgradba v mestni veduti in eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na....

Mestna hiša

Današnjo obliko je dobila z združitvijo dveh stavb, starejše vogalne (stolp z uro in klasicistična stebriščna lopa) in mlajše na Glavnem trgu, kjer je danes vhod....

Hiša Layer

V bližini Khislsteina je v nadstropni hiši iz 18. stoletja (Tomšičeva 32) deloval eden najplodovitejših slovenskih slikarjev na prehodu iz 18. v 19. stoletje Leopold Layer (1752–1828)....

Prešernov spominski muzej

Ko je tu bival dr. France Prešeren (1846–1849), je bila hiša last trgovca in pivovarja Franca Mayrja. Hiša je bila v muzej preurejena leta 1964 po načrtih arhitekta Toneta Bitenca....

Vodovodni stolp

Vodovodni stolp je zgradil Kranjski deželni odbor v letih od 1908 do 1911 po načrtih hidrologa in stavbenika Jana Vladimira Hráskýja. Gre za stolp z osemkotnim dvoprekatnim....

Slovenski trg

Leta 1924 je arhitekt Ivan Vurnik zgradil Narodni dom, po drugi svetovni vojni močno predelan in pozneje imenovan Delavski dom, ki je z vzhodne strani omejeval tedanji park Zvezda....

Mitničarska hiša

Ena najpomembnejših stavb v Kranju je mitničarska hiša iz leta 1527. Stavba predstavlja zgodnjo obliko mestnih hiš z nadstropnim pomolom, kakršne se v naših krajih pojavljajo....

Top ogledi

Ponudniki malic - klikni

Nagradne igre - klikni

TOP 10 - klikni

Uporabi zemljevide kot navigacijo - klikni

Največkrat obiskano - klikni