Gorje ali gorjanski kot pojmujemo skupino vasi in zaselkov, oddaljenih kakih 5 km od Bleda v smeri proti Pokljuki, dolini Radovne in Mežakle. Gorjansko območje sega od roba blejskega kota v nadmorski višini 603 m do malega Triglava 2700 m nadmorske višine. Občina Gorje meji na Bled, Bohinjsko Belo, Jesenice, Kranjsko Goro in Bohinj. Ime Gorje pomeni, da so ti kraji "gor", da so visoko. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pot Triglavom. Imena vasi so stara in so nastala predvsem po imenih okoliških hribov. Na primer, vas Višelnica se imenuje zato, ker je višje od središča, Zatrata, ker je za trato, Poljšica, ker je za poljem, Podhom, ker je pod hribom Hom, Krnica, ker leži v tipični ledeniški obliki krnici. Gorje skupaj obsegajo 12 vasi, poleg že naštetih še: Zgornje Gorje, ki veljajo za nekakšno središče Gorij. V njih se nahajajo vrtec, šola, pošta, občina, župnišče, pokopališče, Gorjanski dom, trgovine, ... sledijo Spodnje Gorje, ki so po površini in številu prebivalcev največje, nato so še Mevkuž, Radovna, Perniki, Spodnje in Zgornje Laze ter Grabče. Najstarejša dokazana poselitev v Gorjah spada v starejšo kameno dobo. Arheologi so v jami na Poljšici, ki ji pravimo Poglejska cerkev, našli kamnito orodje.